04.10.2017

Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Promując ideę uczenia się przez całe życie chcemy dbać o ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług szkoleniowych na rynku polskim.

Celem naszych działań jest podnoszenie prestiżu firm szkoleniowych oraz kreowanie najwyższych standardów jakości usług szkoleniowych. W tym celu Komisja ds. Jakości Rynku Szkoleń działająca przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS) opracowała Standard Usługi Szkoleniowej (SUS). Dokument ten jest zbiorem zaleceń promowanych przez PIFS, dotyczących wykonywania usługi szkoleniowej, niezależnie od rodzaju i natury prowadzonych szkoleń.Chcemy aby Standard Usługi Szkoleniowej stał się punktem odniesienia dla przedsiębiorców – czyli odbiorców szkoleń, organów administracji publicznej, innych instytucji, a także osób indywidualnych, które potrzebują  wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań.

Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

 Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych dostrzegając rolę, jaką pełnią wysokiej jakości usługi szkoleniowe w kształceniu przez całe życie, poprawie efektywności kapitału ludzkiego i rozwoju konkurencyjności gospodarki, wskazuje na potrzebę i konieczność określenia i promowania Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS.

Celem zdefiniowania i upowszechniania Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych oraz jej członków jest rozwój rynku usług szkoleniowych poprzez:

  1. zdefiniowanie zakresu działań dostawców usług szkoleniowych, które łącznie stanowią standardową usługę szkoleniową;
  2. ułatwienie Klientom osiągania oczekiwanego poziomu jakości i efektów usług szkoleniowych;
  3. promocję wysokiej jakości usług szkoleniowych;
  4. dążenie do ciągłego doskonalenia usług szkoleniowych;
  5. wskazywanie roli i znaczenia firmy szkoleniowej – jako instytucji i organizacji – w procesie realizacji usługi szkoleniowej.

Celem Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS nie jest unifikacja usług szkoleniowych lub ograniczanie dostępu do rynku. Standard Usługi Szkoleniowej PIFS w wersji deklaratywnej nie będzie wykorzystywany do certyfikacji, akredytacji, walidacji, licencjonowania, regulacji, samoregulacji, czy jakiegokolwiek innego ograniczania dostępu do rynku szkoleniowego.

Stosowanie się do Standardu Usług Szkoleniowej PIFS dla firm świadczących usługi szkoleniowe jest dobrowolne i deklaratywne.  Lista firm stosujących SUS 2017 (PDF)

 
poleć znajomemu wersja do druku
 
wstecz